Linki / rekomendacje

Untitled-3111
c2a-1024x726
c3a-1024x726

Jerzy wieczorek Viamed Indywidualna Specjalistyczna Psychiatryczna Praktyka Lekarska, Regon 430509238 NIP 712 102 1335 Podmiot leczniczy wpisany do rejestru prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską w Lublinie, Podmiot gospodarczy wpisany do CEIDG siedziba Lublin 20-810, ul. Sławinkowska 120A. Strona internetowa: www.jerzywieczorek.viamedline.pl, Portal: www.viamedline.pl, Telefony:

Rejestracja telefoniczna czynna poniedziałek – piątek, 8.30-20.00 tel. 081 506 59 59 /Lublin/ tel. 081 506 59 59 /Lubartów/ KONTAKT >