O mnie

Jerzy Wieczorek

Jerzy Wieczorek

Pozazawodowo: katolik, żonaty, czworo dzieci, troje wnucząt. W przeszłości uczestnik Ruchu Światło-Życie, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Unii Polityki Realnej, Porozumienia Centrum.

Doświadczenie zawodowe

Asystent w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie
Terapeuta rodzinny w Wielospecjalistycznej Poradni Terapii Rodzin w Lublinie
Biegły psychiatra w Sądzie metropolitalnym w Lublinie
Lekarz psychiatra w domach pomocy społecznej i środ. domach samopomocy
Lekarz psychiatra w poradniach zdrowia psychicznego w woj. lubelskim.

Przygotowanie zawodowe

Studia medyczne – Wydział Lekarski Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

Studia psychologiczne – Wydział Nauk Społecznych KUL w Lublinie

Wykształcenie uzupełniające – terapia rodzin, psychoterapia indywidualna, interwencja kryzysowa, coaching.

Jerzy wieczorek Viamed Indywidualna Specjalistyczna Psychiatryczna Praktyka Lekarska, Regon 430509238 NIP 712 102 1335 Podmiot leczniczy wpisany do rejestru prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską w Lublinie, Podmiot gospodarczy wpisany do CEIDG siedziba Lublin 20-810, ul. Sławinkowska 120A. Strona internetowa: www.jerzywieczorek.viamedline.pl, Portal: www.viamedline.pl, Telefony:

Rejestracja telefoniczna czynna poniedziałek – piątek, 8.30-20.00 tel. 081 506 59 59 /Lublin/ tel. 081 506 59 59 /Lubartów/ KONTAKT >