Umówienie wizyty

O Pacjentach

O psychiatrii

Inne miejsca pracy

Badania i konsultacje psychiatryczne

poradnictwo, leczenie i pomoc psychofarmakologiczna:

  • W sytuacjach kryzysowych i reakcjach na stres
  • W zaburzeniach rozwojowych
  • W zaburzeniach zachowania
  • W zaburzeniach nerwicowych i lękowych
  • W zaburzeniach depresyjnych i afektywnych
  • W zaburzeniach pamięci
  • W przebiegu uzależnień
  • W chorobach psychicznych
  • Medycyna psychoestetyczna, porady dla osób zdrowych

Mamy obecnie coraz więcej możliwości terapeutycznych, aby pomagać osobom zdrowym. Poza leczeniem chorób psychicznych, konsultacja psychiatryczna może być pomocna w innych częstych problemach zdrowotnych. Taka pomoc ma często charakter medycyny psychoestetycznej /przez analogię do medycyny estetycznej/, gdy jej celem nie jest leczenie choroby, lecz poprawa komfortu życia.

lek. med. Jerzy Wieczorek

Lekarz psychiatra | psycholog

Jerzy Wieczorek

Przygotowanie zawodowe

Studia medyczne – Wydział Lekarski Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

Studia psychologiczne – Wydział Nauk Społecznych KUL w Lublinie

Wykształcenie uzupełniające – terapia rodzin, psychoterapia indywidualna, interwencja kryzysowa, coaching.

Doświadczenie zawodowe

Asystent w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie
Terapeuta rodzinny w Wielospecjalistycznej Poradni Terapii Rodzin w Lublinie
Biegły psychiatra w Sądzie Metropolitalnym w Lublinie
Lekarz psychiatra w domach pomocy społecznej i środ. domach samopomocy
Lekarz psychiatra w poradniach zdrowia psychicznego w woj. lubelskim.

Lublin ul. Sławinkowsa 120a /na przeciw Biedronki/

Przyjęcia: wtorki, soboty. Rejestracja czynna poniedziałek-piątek 8.30-20.00
Telefon do rejestracji /stacjonarny/: 081 506 59 59

 

Lubartów ul. Popiełuszki 12

Przyjęcia: poniedziałki

. Rejestracja czynna poniedziałek-piątek 8.30-20.00
Telefon do rejestracji: /stacjonarny/: 081 506 59 59

PodJerzy Wieczorek Viamed Indywidualna Specjalistyczna Psychiatryczna Praktyka Lekarska, Regon 430509238 NIP 712 102 1335 miot Podmiot leczniczy wpisany do rejestru prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską w Lublinie, Podmiot gospodarczy wpisany do CEIDG siedziba: Lublin 20-810, ul. Sławinkowska 120A. Strona internetowa: www.jerzywieczorek.viamedline.pl Portal: www.viamedline.pl

Rejestracja telefoniczna czynna poniedziałek – piątek, 8.30-20.00 tel. 081 506 59 59 /Lublin /Lubartów/ Łęczna  KONTAKT